Preventief op Maat en oudercursussen

Sinds januari 2018 is Preventief op Maat eigenaar van 3 oudercursussen: Peuter in Zicht (vernieuwd), (Beter) Omgaan met Pubers (vernieuwd) en Opvoeden en Zo (vernieuwing gaat van start in oktober 2019)

Hieronder korte informatie over de vernieuwing van Peuter in zicht en d van Beter omgaan met Pubers. Toegevoegd is Opvoeden en Zo. Van deze cursus is het materiaal  weer te bestellen bij Buro Extern. Inhoudelijke informatie vindt u op deze website.

1. Peuter in Zicht

Training Peuter in Zicht :  12 november 2019. Opgeven voor 15 oktober a.s.

De volledige training bestaat uit 4 dagdelen. De training vindt plaats bij the Families Foundation, Koninginneweg in Hilversum.

De inschrijving voor de training staat open tot 15 oktober. Bij onvoldoende inschrijvingen gaat de training NIET door.


Voor meer informatie of aanmelding: info@preventiefopmaat.nl. De beroepsvereniging Jeugdgezondheidszorg heeft accreditatiepunten toegekend aan de training.

 

Oudercursus Peuter in Zicht 

In 2017 is de vernieuwde oudercursus Peuter in Zicht gepresenteerd in het kantoor van Stichting Preventief op Maat in Gouda. Het oude materiaal is niet meer te verkrijgen. 

De eerste exemplaren zijn aangeboden aan Marijke Bos van Stichting Lezen en aan Frouke Sondeijker van het Nederlands Jeugd Instituut.

Beide organisaties hebben samen met Preventief op Maat de vernieuwing mogelijk gemaakt.

Het NJI heeft er daarnaast voor gezorgd dat de rechten van de oudercursus zijn overgedragen aan Stichting Preventief op Maat. De aanwezige vertegenwoordigers van regionale organisaties Jeugdgezondheidszorg en Jeugdwelzijn ontvingen het vernieuwde materiaal met groot enthousiasme.

Stichting Lezen heeft een nieuwe folder gelanceerd met als titel: Peuters houden van Boeken. Deze folder is apart verkrijgbaar, en wordt ook meegestuurd met het cursusmateriaal.

Bestellen

Het nieuwe materiaal en de folder Peuters houden van boeken kunnen besteld worden via de website van Buro Extern:

http://www.extern.nl/bestellen/peuterinzicht/ 

-of mail : bestelling@extern.nl o.v.v. Peuter in Zicht

Kosten

Het pakket kost  € 69,95.     

         

2.  Omgaan met Pubers


Beter omgaan met Pubers is vernieuwd en heet nu Omgaan met Pubers.

De gemeente Rotterdam heeft opdracht gegeven aan Stichting Preventief op Maat om de vernieuwing in gang te zetten. Pilots met het vernieuwde programma zijn in september 2018 gestart. De definitieve publicatie van het nieuwe materiaal is gereed gekomen in maart 2019.

Het nieuwe materiaal is te bestellen bij: bestelling@extern.nl

Het pakket kost vooralsnog  € 79,95.  Voor Rotterdamse organisaties is er een beperkte korting.

Voor meer informatie: info@preventiefopmaat.nl


3. Opvoeden en Zo

De informatie over Opvoeden en Zo is gebaseerd op de huidige oudercursus zoals Preventief op Maat deze heeft overgenomen van het Nederlands Jeugd Instituut. De cursus is opgenomen in de Databank Effectieve Jeugd Interventies. Het oordeel van de Erkenningscommissie vindt u op deze pagina.

Nieuws:

Het materiaal wordt vernieuwd in samenwerking en met financiering van Stichting AanZet uit Vlaardingen. De vernieuwing komt beschikbaar in het voorjaar van 2021. Voor meer informatie: info@preventiefopmaat.nl.bedoeling om ook dit materiaal te vernieudsen worden gevonden.

Informatie over Opvoeden en Zo 

Let op: Opvoeden en Zo is weer leverbaar (kijk bij bestelinformatie).

Inhoud

Opvoeden & Zo is een laagdrempelige cursus voor ouders van kinderen van 4 tot 12 jaar. In de cursus leren ouders omgaan met alledaagse opvoedingsvragen en beginnende opvoedingsproblemen. De cursus bestaat uit zes groepsbijeenkomsten waarin zes opvoedingsvaardigheden geleerd worden: aandacht geven, prijzen, verbieden, straffen, negeren en apart zetten.

Doelgroep

Opvoeden & zo richt zich op laagopgeleide ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd (4 tot 12 jaar). Hoger opgeleide ouders worden echter niet uitgesloten.

Doel 

Opvoeden & Zo heeft als doel de opvoedingscompetenties van ouders te vergoten. Ouders leren vaardigheden om het gedrag van hun kinderen op een positieve en niet-schadelijke manier te beïnvloeden. Uiteindelijk wil Opvoeden & Zo daarmee emotionele en gedragsproblemen bij de kinderen voorkomen.

Aanpak 

Opvoeden & Zo is een cursus van zes groepsbijeenkomsten waarin ouders basale opvoedingsvaardigheden leren om een positieve band met hun kind op te bouwen, gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag te reguleren. In de eerste vijf bijeenkomsten van de cursus staat steeds een specifieke opvoedingsvaardigheid centraal. Dat zijn achtereenvolgens: aandacht geven & prijzen, verbieden, straffen, negeren en apart zetten. De laatste bijeenkomst is afsluitend. De cursus is een combinatie van kennisoverdracht, instructie aan de hand van filmbeelden, groepsdiscussies en praktische oefeningen. Naast instructie over de inhoud en toepassing van de vaardigheden vormt vooral het zelf oefenen met de vaardigheden en het krijgen van feedback daarop een belangrijk onderdeel van de cursus. Daarnaast krijgen ouders ook thuisopdrachten om de overdracht van geleerde kennis en vaardigheden naar de thuissituatie te bevorderen.

 Materiaal

Er is een draaiboek voor cursusleiders inclusief oudermaterialen in vier talen en een dvd.

Onderbouwing

Uit onderzoek blijkt dat laagopgeleide ouders vaker een autoritaire opvoedingsstijl toepassen en minder consistent en voorspelbaar zijn in hun (opvoed)gedrag. Dit vergroot de kans op emotionele en gedragsproblemen bij het kind. Daarnaast vergroot een (zeer) lage opleiding van ouders het risico op kindermishandeling. Opvoeden & Zo is gebaseerd op de sociale leertheorie die inzicht biedt in de impact van alledaagse gezinsinteracties op het aanleren en ontmoedigen van gedrag. De cursus leert ouders vaardigheden om gewenst gedrag te versterken (aandacht geven en prijzen) en op een effectieve en niet-schadelijke manier grenzen te stellen aan ongewenst gedrag (verbieden, straffen, negeren en apart zetten) van kinderen. Het in samenhang gebruiken van deze vaardigheden bevordert een warme band tussen ouder en kind en draagt bij aan het voorkomen/verminderen van eventuele ongewenste gedragingen bij kinderen.

Onderzoek

Recent effectonderzoek naar Opvoeden & Zo ontbreekt. De laatste onderzoeken dateren uit 1995 (Blom e.a.) en 1997 (Albertz).

 

Oordeel Erkenningscommissie

Onderwerp:

Opvoedingsproblemen

Doel:

Preventie

Leeftijd:

4 - 12 jaar

·       Effectief volgens sterke aanwijzingen

·       Effectief volgens goede aanwijzingen

·       Effectief volgens eerste aanwijzingen

·       Goed onderbouwd

Erkenningsdatum:

24 juni 2016

Beoordeeld door:

Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering

Oordeel:

Goed onderbouwd

Toelichting:

Opvoeden & zo is een goed onderbouwd, concreet en laagdrempelig programma. Het is mooi dat de materialen bij de interventie in vier talen beschikbaar zijn.

Bestelinformatie 

Opvoeden & Zo (draaiboek en dvd) 

 

Opvoeden & Zo is een laagdrempelige cursus voor ouders van kinderen van 4 tot 12 jaar. In de cursus leren ouders omgaan met alledaagse opvoedingsvragen en beginnende opvoedingsproblemen. De cursus bestaat uit zes groepsbijeenkomsten waarin zes opvoedingsvaardigheden geleerd worden: aandacht geven, prijzen, verbieden, straffen, negeren en apart zetten.

Bij het draaiboek hoort een dvd waarin het toepassen van de vaardigheden in een aantal scènes wordt getoond. Elke scène bestaat uit twee delen die identiek beginnen. De eerste geeft aan hoe het vaak mis gaat, de tweede laat zien hoe het anders kan. Verder is per vaardigheid een compilatie van scènes opgenomen waarin de 'spelregels' van de vaardigheid aan bod komen. De dvd is ook in vertaalde versie en met gebarentaal en ondertiteling beschikbaar.

n.b.: het materiaal van Opvoeden en Zo is in 2006 voor het laatst herzien. De  inhoud is theoretisch goed onderbouwd (zie hieronder het oordeel van de Erkenningscommissie). Echter een en ander is wel verouderd. Als u het toch wil bestellen dan is het belangrijk dat u hiervan op de hoogte bent. Preventief op Maat is niet aansprakelijk voor mogelijke gevolgen van het niet actualiseren van het materiaal.

Het pakket van Opvoeden en zo, inclusief de dvd kan besteld worden via de website van Buro Extern:

http://www.extern.nl/bestellen/peuterinzicht/ 

-of mail : bestelling@extern.nl o.v.v. Opvoeden en Zo

Kosten

Het pakket kost  € 100,= exclusief BTW

N.b.: de dvd kan ook apart besteld worden.  Contactgegevens Preventief op Maat

Stichting Preventief op Maat

Westeinde 173
2841 BS Moordrecht
0182374950 (vz) of 06 24221835 (secr) 
info@preventiefopmaat.nl
www.preventiefopmaat.nl