Netwerkorganisatie voor beroepskrachten en programmaleiders

Stichting Preventief op Maat wil beroepskrachten en programmaleiders een onderdak bieden en ondersteunen bij kwaliteitsbehoud, methodiekontwikkeling en deskundigheidsbevordering.

Kwaliteitsbehoud

Preventief op Maat vindt het belangrijk dat programmamanagers elkaar op inhoud kunnen vinden en faciliteert dit.

We vinden het belangrijk dat kennis gedeeld en verspreid wordt vanuit een open, gedeelde visie op preventief aanbod.

Dat betekent o.a. dat we initiatieven nemen en platforms en werkgroepen actief ondersteunen.

Op dit moment werken we na een proefperiode van 2 jaar aan de borging van het Landelijk Coördinatiepunt voor Spel aan Huis (www.spelaanhuis.nl). Dat doen we onder meer door coördinatoren van de zelfstandige programma's te ondersteunen en het stimuleren van nieuwe locaties. De erkenning van de Databank van het NJI is een belangrijke factor voor het voortbestaan van dit programma.

Facilitering

Preventief op Maat zoekt naar fondsen en middelen om deze doelen te kunnen realiseren.

Door inzet van de kennis van de bestuursleden en adviseurs kan dit op een efficiënte en effectieve wijze plaatsvinden.

Preventief op Maat heeft geen winstoogmerk, een lage overhead en is daarmee een aantrekkelijke partner voor organisaties en gemeenten. 

Wilt u contact opnemen, klik dan hier.