Netwerkorganisatie voor beroepskrachten en programmaleiders

Stichting Preventief op Maat wil beroepskrachten en programmaleiders een onderdak bieden en ondersteunen bij kwaliteitsbehoud, methodiekontwikkeling en deskundigheidsbevordering.

Onderdak

Het is mogelijk om een programma onder te brengen bij onze Stichting. We zoeken uiteraard samen naar de reden waarom een programma bij Preventief op Maat het beste af is. Deze redenen liggen vooral op het terrein van de gezamenlijke doelstelling, de waarborgen voor de preventieve opdracht van programma’s en de focus op de doelgroep.

Samen maken we ons sterk om de gestelde doelen niet alleen te behouden, maar ook te onderhouden en daar meer aandacht voor te krijgen.

Wij bieden werknemers veel zelfstandigheid, de mogelijkheid samen te werken, kennis te delen, en volgens de gestelde doelen te blijven werken.

Kwaliteitsbehoud

Preventief op Maat vindt het belangrijk dat programmamanagers elkaar op inhoud kunnen vinden en faciliteert dit.

We vinden het belangrijk dat kennis gedeeld en verspreid wordt vanuit een open, gedeelde visie op preventief aanbod.

Dat betekent o.a. dat we initiatieven nemen en platforms en werkgroepen actief ondersteunen.

Op dit moment werken we aan een landelijk coördinatiepunt voor Spel aan Huis.

Facilitering

Preventief op Maat zoekt naar fondsen en middelen om deze doelen te kunnen realiseren.

Door inzet van de kennis van de bestuursleden en adviseurs kan dit op een efficiënte en effectieve wijze plaatsvinden.

Preventief op Maat heeft geen winstoogmerk, een lage overhead en is daarmee een aantrekkelijke partner voor organisaties en gemeenten. 

Wilt u contact opnemen, klik dan hier.